6 Απριλίου 2011

9 Απριλίου, Πολυτεχνείο (μηχανουργείο).