7 Φεβρουαρίου 2010

Ιωάννινα, διήμερο για την αυτοοργάνωση, 27-28/10/06