7 Φεβρουαρίου 2010

Κείμενο που μοιράστηκε στην Πάτρα, 4/4/09